overproduksjon980-2-1

overproduksjon980-2
For mye melk