BabyPersonlige historierEmma (4) gråter seg i søvn og vil ikke i barnehagen

Emma (4) gråter seg i søvn og vil ikke i barnehagen

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Maren Eriksen 15290 Sist oppdatert 07.04.14
Før var Emma en solstråle som smilte og var god mot alle. Nå er hun rampete og sint. Hun blir mobbet i barnehagen, og ingen gjør noe med det!

– Stort sett vil ikke Emma i barnehagen. Hun gruer seg allerede kvelden før, og noen ganger gråter hun seg i søvn fordi hun ikke vil, sier mamma Cecilie.

I august begynte Emma i ny barnehage – den er den eneste på stedet de bor. Cecilie mistenker at mobbingen begynte allerede da, men forteller at det har blitt mye verre den siste måneden. Det tok litt tid før hun skjønte årsaken til at datteren ikke ville i barnehagen.

Får ikke være med i leken
Selv om Cecilie har forståelse for at det kan ta tid å bli kjent som ny i barnehagen, mener hun at verken barn eller voksne har prøvd nok å få henne med i leken.

– Særlig jentene på avdelingen stenger henne ute. De sier hun ikke får være med å leke, og ellers sier de aldri noe til henne. Ingen smiler til henne, og hun går ofte alene, sier Cecilie.

Emma henger litt etter språkmessig, men ikke så mye at de andre barna ikke skulle kunne forstå hva hun sier.

Dette er mobbing
Mobbing er når en person eller en gruppe gjentatte ganger og over tid plager og trakasserer et offer. Mobbing handler om makt og avmakt, og det er et skjevt maktforhold mellom den som mobber og den som blir mobbet. Mobbing blant småbarn kan forebygges ved at voksne er oppmerksomme på det enkelte barns trivsel og på samværsmønstre i barnegruppen. Mobbing i barnehagen kan stoppes av aktivt deltagende voksne som griper inn når det er nødvendig.

Kilde: Mobbing i barnehagen – et hefte for deg som arbeider i barnehagen, utgitt av Barne- og familiedepartementet.

Like mye mobbing i barnehagen som i barneskolen
Det finnes ikke mye forskning på mobbing hos små barnehagebarn. Men den sveitsiske forskeren Françoise Alsaker har vist at femåringer er i stand til utøve utestenging, i like stor grad som barn i barneskolealder gjør.

– Det som er vanskelig å vite med så små barn, er intensjonen bak. Stenger de andre barn ute med vilje? Det er vanskelig å fastslå, sier Pål Roland, førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Men uavhengig av intensjonen, gjør det vondt å bli mobbet. Og de voksne har ansvaret for å gripe inn i slike situasjoner. Roland kjenner ikke til Cecilie og Emma, og uttaler seg på generelt grunnlag.

Mener Cecilie innbiller seg mobbingen
De ansatte i barnehagen prøver å få Emma med i leken, men Cecilie mener de burde ha gjort fremskritt etter et drøyt halvår i barnehagen.

– Jeg synes det er for dårlig. Det burde jo være mye mer de kunne gjøre! Da jeg tok det opp med styreren var svaret: ”Vi skal PRØVE å få orden på dette”. Ikke ”Vi SKAL få orden på dette”. Når jeg snakker med forskjellige ansatte sier de at de ikke har sett noe, og mener jeg tar feil. Men jeg kjenner jenta mi godt nok til å vite at det er sånn det er, sier Cecilie.

Barnehagen skal forebygge mobbing

Barnehagens oppgave er å gi barn gode utvikling- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen har en viktig oppgave i å formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar.(...) Et barn som blir plaget av andre barn eller av lite oppmerksomme voksne, får redusert livskvalitet og kan utvikle negative mønster for samspill. I den norske barnehagetradisjonen er store deler av dagen viet til fri lek og uformelt samvær. Barns vennskap og lek gir både glede og nyttige erfaringer. I leken foregår viktige læreprosesser, og leken fremmer utviklingen på sentrale sosiale områder. Vennskap er viktig for både barn og voksne.

Kilde: Mobbing i barnehagen - et hefte for deg som arbeider i barnehagen, utgitt av Barne- og familiedepartementet.

Ikke lovpålagt krav om å gjøre noe med mobbingen
I opplæringsloven §9a står det at barnet har krav på at noe blir gjort for å stoppe mobbing. Loven gjelder for skole. Det finnes ikke noe tilsvarende lovverk for barnehager. Men Roland mener barnehagene har en moralsk forpliktelse til å gjøre noe med mobbing.

– De ansatte i barnehagen har ansvaret for å gjøre noe når et barn blir mobbet. De bør gå aktivt inn for å avlære negativ oppførsel. Det er mer virkningsfullt jo yngre barna er, så det er all grunn til å gripe inn tidlig slik at atferden ikke dras med videre inn i skolealder. Å forhindre mobbing er veldig viktig arbeid, sier han.

Roland sier det er krevende å takle mobbesaker generelt, og mener at de ansatte bør ha kompetanse på området. Og at barnehageansatte bør kurses i å håndtere mobbing.

Vondt å levere, og vondt å hente
Cecilie mener det ikke er tvil om at Emma ikke trives i barnehagen. Når hun leverer henne om morgenen, er fireåringen livredd for at mamma skal gå, og tårene triller. Ingen av de andre barna inviterer Emma med i leken.

– Redningen er at en av de voksne begynner å leke med henne, eller ber henne hjelpe til med noe. Da blir liksom alt greit, og jeg får en klem og hun vinker ”ha det”, sier Cecilie.

Når Cecilie kommer og henter datteren på ettermiddagen, blir Emma først veldig glad. Men det er ofte kortvarig.

– Litt for ofte snur alt plutselig, og hun blir rasende over den minste ting. Det blir en kamp for å få henne med i bilen, men så er det over, og hun gleder deg til å komme hjem, sier Cecilie.

Nulltoleranse for mobbing i barnehagen


  • Voksne har en etisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen.

  • Mobbing hører ikke hjemme i den gode barndommen.

  • Arbeidet for å fremme sosial kompetanse i barnehagen krever reflekterte tilnærminger og strategier. Barnehagens ledelse har ansvar for at dette arbeidet prioriteres.

  • Voksne har ansvar for barns oppvekstmiljø. Å forebygge mobbing er og blir et voksenansvar. Voksne må ikke stilletiende akseptere at barn blir utsatt for fornedrelser over lang tid.

  • Vi skal tydelig vise at mobbing er uakseptabelt.


Kilde: Mobbing i barnehagen - et hefte for deg som arbeider i barnehagen, utgitt av Barne- og familiedepartementet.

Alle barn bør ha noen å være med
Noen barn har vansker med å finne venner, og trenger hjelp av de voksne for å finne dem. Er det gruppeprosesser hvor enkeltbarn blir stengt ute, er det viktig at de voksne griper inn.

– Alle barn må ha noen å være med. Det er så enkelt – og så vanskelig. Ansvaret ligger hos de voksne, det er de som må sørge for at alle har noen å leke med, sier Roland.

Å ikke ha noen å være med, kan gå hardt utover barnets selvbilde. Mobbing kan gjøre barnet både trist og frustrert.

– Frustrasjon driver ofte aggresjon, og kan slå ut hjemme, sier Roland.

Mange tegn på at Emma mistrives
Emma er også mye mer sint hjemme nå enn før. Nå kommer det plutselig stygge ord og uttrykk.

– Hun har også hatt douhell både dag og natt etter harde dager i barnehagen. På nettene har hun ofte mareritt, sier Cecilie.

Til tross for mobbingen, har Emma også dager hvor hun gleder seg til barnehagen. Men Cecilie skulle ønske det var flere av dem.

– Noen av dagene som begynner med hyl og gråt, holder jeg henne hjemme. Jeg er så heldig å være hjemme selv, så da er det helt i orden, og ingen grunn til å tvinge henne. Men det er jo ingen god løsning på sikt. Jeg håper for Emmas skyld at dette går seg til kjapt, slik at hun får være med i leken, og få venner, sier Cecilie.

For slik situasjonen er nå, finnes det ingen gode alternativer til den barnehagen Emma går i.

Hva om barnehagen ikke gjør nok?
Roland mener foreldre bør stå på sitt, og sørge for at noe blir gjort.

– Det kan se uskyldig ut, men det er ubehagelig for barnet å bli utestengt. Det ligger i barnehageansattes jobb å gjøre noe med slik atferd. Men hvis du ikke når frem i kontakten med dem, og barnet fortsatt blir mobbet, kan du sende saken til Fylkesmannen. De har en tilsynsmulighet i barnehager, sier Roland.

Skade på barns selvbilde skal alltid tas på alvor.

– Jeg håper jeg snart får tilbake den gode jenta mi, og at hun ikke får varige skader av dette, avslutter Cecilie.

Emma og Cecilie er ikke deres egentlige navn. De er byttet ut av hensyn til familien.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: