Kjønnsforsker Kristin Spilker ved NTNU mener at foreldre må ta mer hensyn til barnets personlighet, fremfor barnets kjønn. – Svært mye i vårt samfunn er organisert i forhold til kjønn. Dette bidrar til en uheldig todeling, mener Spilker.

Sist oppdatert: 14. september 2009

– Jeg tror vi oppdrar jenter og gutter ulikt – også helt ubevisst. Foreldre kan ha gode intensjoner om å oppdra barna uavhengig av kjønnet, men i praksis oppdrar de jenta og gutten forskjellig. Studier har vist at vi tilnærmer oss jenter og gutter på ulik måte fra de er født. Ulikt toneleie, vektlegging av forskjellige egenskaper og ulike forventninger om hva barnet skal få til og være flink til, sier Spilker.

– Men hvorfor er det slik?

– Vi «tenker» barnet inn i tradisjonelle mønstre
– Den kulturelle og sosiale verdenen vi lever i er i stor grad organisert i forbold til kjønn,  både i arbeidslivet og i hjemmet. Begge steder har menn og kvinner ulike oppgaver og roller. Når vi får barn, kan en lett ”tenke” barnet inn i dette mønsteret.

– Så 1000-kroner-spørsmålet! Er gutter mer interessert i biler og jenter mer i dukker?

– Vi kjønnsforskere har ikke noe svar på det. Det kan være at gutter og jenter er forskjellige fra fødselen av, men vi vet det ikke. Heller ikke biologene kan slå fast hvor ulike jenter og gutter er. Selv tror jeg ikke at gutter er mer interessert i biler fra starten av.

– Bør jenter og gutter oppdras ulikt?

– Nei, det mener jeg ikke er noe poeng i seg selv. Viktigere er det å erkjenne at ulikhetene blant jenter og ulikhetene blant gutter kan være like store som mellom jente og gutt. Derfor mener jeg det er viktig at vi får aksept for flere måter å være jenter på og flere måter å være gutter på. Hva som er typisk jente og typisk gutt blir ofte fremhevet som ideal i medie- og underholdningsbransjen i  barne- og ungdomskulturen. Det blir ofte stereotype ideal som få lever opp til.

Hvem er barnet mitt?
Derfor mener kjønnsforsker Spilker at det er viktigere å spørre seg; hvem er barnet mitt?, i stedet for; hvordan skal barnet mitt være.

– Vær spørrende og åpen! Ikke tenk på om barnet ditt er jente eller gutt, men på barnets personlighet. I stedet for bare å dele barna inn i to – jenter og gutter – bør vi se at det finnes et stort spekter av ulike jenter og ulike gutter, sier Spilker.

Les også Hva gjør jenter til jenter og gutter til gutter?

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?