5 uker

Av Babyverden 91548
Det er tid for seksukerskontroll for liten og stor. I babyens hjerne dannes det nå et komplekst nettverk av nerveceller. Og husk – du gjør en god og viktig jobb som forelder!

Om barnet: Milliarder av nerveceller!

Barnet er født med flere hundre milliarder nerveceller i hjernen. I seg selv er de til liten hjelp – de får først en funksjon når de forbindes med andre nerveceller i et nettverk i hjernen. Det har allerede begynt å skje, og skjer nå i et forrykende tempo. Det dannes et komplekst nettverk som gir grunnlag for læring og tankevirksomhet. For å lære å gå, å snakke eller å forstå hva som skjer rundt deg, må disse nettverkene utvikles. Disse nettverkene oppstår på flere måter, blant annet gjennom din omsorg.

Omsorg er læring. Du tenker kanskje ikke over at det å mate babyen, bytte bleie eller å bysse i søvn har noe å si for hjernens utvikling. Men det har det. Nettverkene i hjernen dannes blant annet ut fra hvordan babyen opplever omsorg, fra omgivelsene til barnet og ikke minst hvordan du som forelder møter babyen i ulike situasjoner i hverdagen. Omsorg og fysisk kontakt har vel så mye å si for hjerneutviklingen som ansikt- og blikkontakt og lyder. Det beste er naturligvis å få begge deler. Den fysiske nærheten legger også et viktig grunnlag for at barnet senere føler seg trygg nok til å utforske, fordi det føler seg elsket og trygt.

Nå er det snart seksukerskontroll for babyen og for mor. Slike helsekontroller er gratis i det offentlige og frivillig, men anbefalt. Babyen får innkalling, men mor må bestille sin egen selv.


Til mor og far: Du er god nok

Å ta vare på en liten baby er et utrolig stort ansvar, og mange undrer seg over om de gjør en god nok jobb. Bare at du lurer er et godt tegn. Kunnskap og informasjon er viktig, men mye av det viktigste gjør de fleste av oss helt instinktivt. Å gjøre noe som trosser egne instinkter føles ofte feil, så om du ikke skal følge magefølelsen skal du ha en god faglig grunn for det. Babyer fanger gjerne opp foreldres usikkerhet og føler seg litt utrygge. Husk at det ikke er noen foreldre noe sted i verden til noen tid som har gjort alt rett. Alle foreldre og alle barn er ulike. De fleste ønsker det beste for barnet sitt, og gjør så godt de kan. Mer kan man ikke forvente.

Ofte er mor veldig i beredskap disse første ukene og månedene. Hun er i en spesiell tilstand hvor hun er mer var på signaler fra babyen enn noen andre. Det merkes gjerne ved at hun kan høre babyen gråte i et rom hvor ingen andre gjør det. Det er viktig for babyen at mor er i beredskap, men det tar også på å være sånn på alerten.

Seksukerskontroll og prevensjon

Har du husket å bestille time til seksukerskontrollen? På seksukerskontrollen får dere anledning til å snakke om fødselen og ta opp spørsmål rundt mors helse. Et vanlig tema på kontrollen er prevensjon. Det er ikke fordi det er forventet at dere skal gjenoppta sexlivet etter fødselen allerede, men fordi dette for de fleste er det tidligst anbefalte tidspunktet for dette, ettersom de fleste nå er ferdige med renselsen. Det er stor variasjon i når kvinner får tilbake menstruasjonen etter fødselen, og amming spiller også inn. Fullamming kan forhindre graviditet, men er ikke like trygt for å unngå å bli gravid igjen som de fleste prevensjonsmidler som finnes tilgjengelig. Husk også at eggløsning kommer før menstruasjonen, slik at man ikke egentlig kan vite når den første eggløsningen vil finne sted. For å unngå et uønsket svangerskap anbefales det ofte å begynne med prevensjon nå. De fleste prevensjonsmetoder kan benyttes – snakk gjerne om hvilke som kan være aktuelle for dere før timen, og hør med fastlegen eller jordmor om hva hun/han mener er best for deg/dere.

Lytt til podcast om denne måneden:


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: