3 uker

Av Babyverden 124465
Hvor mye skal babyen legge på seg i uken, og hva er innhentingsvekst? Hvordan har dere landet i de nye rollene deres? Er det mange følelser for tiden – det er helt naturlig. Men følg med på at det ikke bare blir triste tanker.

Om barnet: Hvor mye skal babyen legge på seg?

Etter fødselen er det naturlig at babyer går ned inntil 10 prosent av fødselsvekten. Det skyldes mye væske i kroppen som barnet kvitter seg med de første dagene. Dessuten er ikke melkeproduksjonen skikkelig i gang ennå. Men så skal vekten snu og babyen skal tilbake til fødselsvekten og forbi. Fra tredje til fjerde leveuke legger babyer på seg cirka 250 gram i uken. Når babyen nærmer seg tre måneder gammelt vil dette justeres ned mot 150 gram i uken.

Babyens vekt vil føres inn i et percentilskjema på helsestasjonen. Både helsesykepleiere, leger og sykehus bruker dette skjemaet for å følge barnets vekstutvikling med tanke på hodeomkrets, lengde og vekt over tid. Percentilskjemaet har oversikt over normalfordelingen av vekstutviklingen hos norske barn. 50-percentilen er den tykkeste streken i midten i percentilskjemaet. Det er gjennomsnittet for veksten til et norsk barn. Er barnet innenfor det skraverte området er det innenfor normalen.

Barnets størrelse ved fødselen er i stor grad bestemt av forhold i fosterlivet og mindre av arvelige forhold. Barn som er små eller store ved fødsel sammenlignet med arvelige forhold vil enten klatre eller falle av i percentilskjemaet til de finner sin kanal i cirka 6-18 måneders alder. Det vil si at hvis et barn er stort ved fødselen, så forventes det at barnet går relativt lite opp i vekt de første månedene, særlig om det har små foreldre. Og et lite barn forventer man at skal klatre i kanalene i percentilskjemaet. Slik klatring betegnes som innhentingsvekst. Barn som er veksthemmet på grunn av dårlig morkakefunksjon for eksempel får gjerne en betydelig innhentingsvekst de første 6-12 månedene.

Lengdeutviklingen er derimot en fortsettelse av veksten i slutten av fosterlivet. Den er hovedsakelig bestemt av genetiske faktorer og riktig ernæring.

Er du bekymret for babyens vekst kan du alltid ta en ekstra tur innom helsestasjonen for å veie og måle, og eventuelt prat med helsesykepleier og lege. Terskelen er også lav for å få tid hos fastlegen (som er den samme som mor har).Til foreldrene: Nye roller og identiteter

Det å få barn endrer hverdagen totalt. Man regner det å få sitt første barn som kanskje den aller største identitetsendringen i livet. Vi får nye roller og skal lande i disse. De første ukene er gjerne en slags unntakstilstand, men så skal man lande i hverdagen igjen. Men hvordan skal den se ut nå?

Når man får en baby mister en følelsen av å være alene. Dette skjer gradvis i graviditeten, men er gjerne ekstra tydelig nå. Man blir aldri så full at et annet menneske som man blir av babyen sin. Den tar gjerne såpass mye plass at man føler at man mister seg selv litt. Det kan være en trøst å vite at man vil finne tilbake til seg selv igjen. Kanskje er man ikke helt lik man var før man fikk barn, men gjerne ikke så endret som man tror. Personligheten vår tilpasser seg situasjonen. Noen kjenner lite på dette, andre bruker lengre tid. Men det er greit å vite at vi som mødre går inn i en spesiell tilstand hvor vi er ekstra vare på barnets signaler. Dette legger seg litt etter hvert som barnet ikke trenger det like intenst.

Prosessen med å tilpasse seg sin nye rolle er krevende og full av motstridende følelser. De fleste av oss har mange ulike følelser i løpet av en dag, uke og måned – og særlig når vi opplever store endringer. Likevel er det forventet at man bare skal være glad hele tiden når man har fått et barn. Det er ikke realistisk. Det er både vanlig og lov å kjenne blanda følelser, å være litt trist og engstelig og ikke bare glad hele tiden. Det er veldig forståelig. Plutselig kan man ikke gjøre det man er vant til. Og man skal gjerne også finne ut hvem man er som par igjen også, og hvordan man skal dele på ansvaret for babyen. Alt dette er komplisert og kan vekke sterke følelser. Gi dere selv rom til å kjenne på ulike følelser og snakk om tanker. Det er dere som familie som må finne utav hvordan dere skal fungere sammen – nå og videre.

Trøsten er at babyen vil finne sin plass i familien. Det som er nytt og uvant vil bli vanlig og naturlig. Men dere skal gjennom en læringsprosess før dere kommer dit. Stol på deg selv, og følg instinktene. Ikke lytt så mye til hva forventningene sier du burde gjære, men finn ut hva som passer deg og dere.

Synes du det er vanskelig å finne deg til rette i den nye rollen din, eller synes at følelsene dine er vanskelige å takle? Det kan være lurt å snakke med helsesykepleier eller fastlege, særlig om du mistenker fødselsdepresjon.

Lytt til podcast om denne måneden:
Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: