I dag arbeider som regel begge foreldre utenfor hjemmet. Å velge barnepass til barnet innebærer nesten alltid kvaler og usikkerhet. Hva skal man se etter? Blir det dagmamma eller barnehage? Og hva er det beste for barnet? Her er nyttige tips til deg som snart skal tilbake i arbeidslivet.

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Uansett hvilken type omsorg du vurderer, er det mange ting som bør sjekkes før valget foretas

Tross alt, valg av omsorgsyter vil ha innvirkning på barnets liv, og ditt eget, i år fremover. Barnet tilegner seg i løpet av de første årene viktige kunnskaper og ferdigheter, ikke minst sosiale, som vil ha innvirkning på barnets atferd senere i livet. Og barnet lærer dette gjennom samspill med andre. Det er derfor viktig at du observerer det stedet og de personene som skal ha omsorg for barnet.

Hva skal du velge?

Slik barnehageutbyggingen er i dag, kan vi dessverre ikke velge og vrake mellom gode barnehageplasser. Mange av de yngste barna får heller ikke tilbud om plass. Men det betyr ikke at vi skal godta første og beste løsning – vurder alternativene nøye.

Barnehager
Disse reguleres av barnehageloven, som stiller visse krav til åpningstider, antall barn pr. voksen og til de ansattes utdanningsnivå. Barnehagen bør ha en godt utdannet stab, få barn per voksen og aktiviteter som påvirker barnets utvikling positivt. Det er sjelden mulig å velge barnehage. Men får man plass, bør man likevel besøke barnehagen før man takker ja til tilbudet.

Familiebarnehager
Som regel er dette en voksen som tar seg av opp til fem barn hjemme, ofte inklusive sine egne. De fleste familiebarnehager er kom-munalt drevet, og man søker og betaler i henhold til gjeldende regler for barnehager. Dette kan være et godt alternativ hvor barna får være i hjemlige omgivelser. Familie-barnehagen har et visst pedagogisk tilbud.

Dagmamma
En dagmamma er vanligvis en mor med egne barn som tar seg av dagbarna i sitt eget hjem. Alderen på barna kan variere fra noen måneder opp til skolealder. Barna blir ofte svært glad i denne ‘reservemammaen’ og kan tilegne seg nye erfaringer og kunnskaper i et trygt familiemiljø med en stimulerende voksen. Dagmammaordningen er en forholdsvis fleksibel ordning og ofte en mangelvare i dag. Foreldrene betaler dagmammaen direkte.

Barneparker
Disse drives vanligvis av husmorlag, menigheter og andre foreninger. De har lønnede ansatte, men regner ofte med engasjement fra foreldrene. Barneparkene tilbyr lekemulighet for barn mellom to og et halvt og fem år, og de har sjelden et spesielt pedagogisk opplegg. Åpningstidene er ofte kortere enn i barnehager, og ordningen er beregnet på å tilby barna trygg lek og sosialt samvær med andre barn.

Hjemme
Det finnes ingen enighet om hva som er det beste alternativet for både barn og foreldre. Undersøkelser viser at god opplæring i barnehager kan ha positive virkninger senere i livet, særlig hos barn fra ressurssvake hjem. Det er vanskeligere å påvise langtids-virkningen på barn som kommer fra trygge, stabile hjem hvor foreldrene er engasjert i barna og gir dem rom for utvikling og kreativitet. Har foreldrene anledning til å være hjemme med barna og ressurser til å engasjere seg i dem, så er dette godt for barnet.

Hva synes du om artikkelen?