Samspill er kommunikasjon og deltagelse i hverandre. Det er det som foreldre naturlig gjør med sine barn når de har gode øyeblikk sammen. Enten ved å se på hverandre, prate eller ved berøring.

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Det som er forholdsvis ny kunnskap er oppdagelsen av hvor flink et nyfødt barn er til å kommunisere! Vi har undervurdert spebarnets evne til å både ta imot og gi kontakt. Samspillet mellom deg og ditt barn danner det viktigste grunnlaget for hvordan barnet senere vil møte verden. Forhåpentligvis vil det bli med nysgjerrighet, trygghet og tillit.

I løpet av det første året blir grunnlaget lagt for den følelsesmessige kontakten mellom barnet og foreldrene, og denne kontakten er utgangspunktet for hvordan barnet siden vil forholde seg til omgivelsene.

Temaene for samspill i løpet av det første året er:

  • Vis barnet ditt at du er glad i det
  • La øyekontakt være utgangspunkt for å gjøre noe sammen
  • Vær oppmerksom på hva barnet vil, og juster deg etter det når mulig
  • Sett ord på det barnet er opptatt av
  • La både deg og barnet ditt få gi uttrykk for ønsker, behov og følelser
  • Etterligne det barnet ditt formidler av lyder og ansiktsuttrykk, og vis positive reaksjoner når barnet ditt gjør det du venter av det
  • Vis at du har oppfattet det barnet har forsøkt å formidle til deg

Tenk igjennom disse temaene og se om du kan finne eksempler i samværet med ditt barn som har disse temaene i seg. Du vil sikkert finne mange eksempler på dette, og da har du allerede lagt et godt grunnlag for at barnet ditt skal føle at du forstår det, at du er glad i det, at du hjelper det når det trengs, og at dere har et trygt fellesskap.

Hentet fra: «Foreldre-barn-samspill: En veiledning til foreldre.»

Hva synes du om artikkelen?