For at et barn skal utvikle normal selvtillit og pågangsmot, er det viktig at noen formidler en følelse av egenverdi og kompetanse til barnet. At det er noen som reagerer positivt og bekreftende på det barnet gjør bra, og som forklarer barnet hvorfor det var bra. Da vil barnet utvikle en realistisk selvtillit.

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Ved å veilede barnet via «ja» budskap og anerkjennelse kommer barnet ditt inn i positive sirkler med omgivelsene. Barnet får selvbilde om at det er OK som person og at det blir satt pris på. Når barnet ditt stadig får bekreftelse på sine handlinger, blir det mer bevisst på seg selv og sine handlinger. Når du som mor eller far tydelig viser at de handlingene du ser hos barnet ønsker du mer av, vil barnet uten videre gjøre mer av det. Barnet vil også få informasjon om hva som er sosialt akseptert adferd og blir tryggere på seg selv.

Når barnet viser fremskritt i ulike ferdigheter er det naturlig at foreldrene gir positive tilbakemeldinger. Det kan f.eks. være når barnet klarer å ligge på magen og holde hodet løftet en stund, snur seg i sirkel, kryper eller reiser seg. Alle slike nye fremskritt i utviklingen er en positiv nyvinning, og når barnet opplever at det får positiv respons fra foreldrene, vil det fortsette med dette og utvikle seg videre.

Foreldrene gir også, helt naturlig, positive tilbakemeldinger på barnets verbale utvikling, hvor barnet kommer med flere bablelyder. Disse bablelydene går etterhvert over til lyder som blir til forståelige ord for foreldrene, mens de for andre kan forbli ganske uforståelige. Dette er det fine i samspillet mellom foreldre og barn.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?