"Snakk til barnet ditt om ting det er opptatt av, og prøv å få i gang en følelsesmessig samtale."

Selv kort tid etter fødselen er det mulig å få igang en følelsesmessig dialog med øye-kontakt, smil og utveksling av gester og gledesytringer, hvor omsorgsgiver kommenterer positivt det barnet gjør eller er opptatt av, og hvor barnet "svarer" med gledeslyder.

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Denne tidlige, følelsesmessige «samtalen» er viktig for barnets fremtidige tilknytning, og for dets sosiale og språklige utvikling.

La barnet få «snakke» ferdig, før du svarer. Du kan herme etter barnets lyder, eller du kan bruke egne ord, men ikke overta. Pass på at du ikke går for fort frem og «overkjører» barnet, som nevnt i Samspillstema 2. Gi barnet tid til å slippe til igjen, slik at det blir hver sin tur. På den måten vil samtalen veksle mellom dere, på barnets premisser.

 

Jeg synes det er helt fantasisk å legge merke til hvordan spedbarna ganske tidlig viser tegn til flott samspill med foreldrene på helsestasjonen. Ikke alle foreldre er klar over at det er god kommunikasjon og samspill de har med barna sine, og synes det er spennende å få en bekreftelse på at dette får de til! Et godt samspill legger et solid grunnlag for en positiv utvikling mellom foreldre og barn. Som er særdeles viktig for hele barnets videre utvikling!

Hva synes du om artikkelen?