– Det er forferdelig trist at noen skal måtte kjempe for tryggheten til barnet sitt. De som avgjør at det skal være samvær skulle selv prøvd å være et barn av foreldre som ruser seg, forteller styreleder i Barn av rusmisbrukere (BAR) Elisabeth Lied.

Sist oppdatert: 16. januar 2013

BAR er daglig i kontakt med barn som vokser opp med foreldre som ruser seg, men også med dem som har barn med en rusmisbruker.

Lied sier det skal veldig mye til for at foreldre mister all rett til samvær.

Les mer:Kommunikasjon i parforholdet

Elisabeth Lied, styreleder i Barn av rusmisbrukere (BAR)

– Fortsett å kjempe for barnets trygghet
– En forelder må aldri slutte å kjempe for barnets trygghet. Man kan ikke miste håpet om at man til slutt møter en dommer som forstår at det beste er å unngå samvær når den andre forelderen ikke er skikket til å være med barnet, sier hun.

Hvordan samværet foregår, varierer fra sak til sak.

– I noen tilfeller må det være en tredjepart med på samværet for at barnet og den andre forelderen skal føle seg trygge. Rusmisbrukere med samværsrett kan i noen tilfeller ta barnet med seg til utlandet, uten at den rusfrie forelderen kan forhindre dette, sier Lied.

Les mer: Kampen for sønnens sikkerhet 

– Noen ganger er samvær riktig
Hun presiserer at det kan i mange saker være riktig at barn av rusmisbrukere skal ha samvær med sine foreldre fordi rusmisbrukeren er mer enn bare en rusmisbruker, og det kan være godt for barnet å få være med sin mor eller far. Det er også viktig for barnets identitet at det får treffe forelderen sin, – så lenge det skjer under trygge omgivelser. Dersom dette ikke er mulig å få til, bør barnets beste veie tyngst.

Barn er lojale
Lied forteller at barna ofte er lojale mot foreldrene. Derfor må man må lytte og observere barnet både før og etter det har vært hos personen som er rusmisbruker.

– Selv om barnet sier at det vil møte moren eller faren, må man se etter tegn som for eksempel at barnet er veldig nervøs og tisser på seg før møtet, og hvordan det oppfører seg når det har vært med forelderen, sier hun. Hun sier at summen av observasjonene må være med å avgjøre hvordan barnet oppfatter samværet. Det kan være lurt at andre enn den andre forelderen observerer barnet, for eksempel fagperson i barnehage, skole, eller psykolog, avslutter hun.

Les mer: Historier fra virkeligheten

Les mer: Brudd

Les mer: Barnets utvikling

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?