Sist oppdatert: 28. januar 2005

Bevegelser
Barnet smiler, ler, hermer etter lyder og ansiktsuttrykk og rekker hendene opp for å bli tatt opp. Når barnet ligger på ryggen er det typisk at det tar tak i bena sine. Når det griper hendene, følger føttene automatisk med i liknende «gripebevegelser». Når barnet ligger på magen har det et godt utgangspunkt for den videre utviklingen mot krabbing, knestående og derfra med et godt tak i en stol eller bordkant videre opp i stående (10-12 måneders alder). Det bør selv få lov til å finne ut hvordan det kommer seg opp i sittende og stående stilling!

Leker som gåstol eller hoppehuske er unødvendige, og kan være til hinder for barnets naturlige utvikling. De kan være morsomme noen minutter, men barnet går i grunnen fort lei. Legg heller til rette for at det kan bevege seg fritt og har gode, stødige møbler å reise seg opp langs.

Det er bare noen få barn som sitter uten støtte i 7 måneders alder, men hodekontrollen skal på dette tidspunktet være helt stødig i alle retninger. Det er ingen mening i å «lære» barnet å sitte før de er kommet så langt i utviklingen. Det må først utvikles balanse: god kroppskontroll og gode støttereaksjoner med hendene til sidene og bakover. Først ved ca. 10 måneders alder kan vi vente at disse støttereaksjonene er godt utviklet.

Barnet er mer bevisst sine bevegelser og har oppdaget hender og tær for alvor. Det kan ligge lenge og se på sine egne hender mens det beveger fingrene, og putter fingre og tær i munnen. Legg merke til om armene og bena beveges omtrent like mye.

Kontrollen over håndbevegelsene er god, og barnet griper etter leker med begge hender og bytter lekene fra den ene hånden til den andre. De fleste bruker hele hånden når de griper, men følg nøye med i håndens bruk frem mot ett års alder. Nå skjer nemlig utviklingen av det som skiller mennesket fra alle andre skapninger: et presist grep med pekefinger og tommel (pinsettgrepet). Vi får det bl.a. godt demonstrert når barnet krabber rundt og plukker opp smårusk fra gulvet. Det er viktig å se om barnet bruker begge hender omtrent like mye. (Først ved 1-11/2 års alder begynner barnet å vise om det er høyre- eller venstrehendt.)

Søvn
Vi kan nå vente at barnet skal sove hele natten. Gode og konsekvente søvnrutiner er viktig. Mange opplever at barnet sover mer urolig og er mer krevende på å bli tatt opp mot 1 års alder. Det kan ha med frykten for adskillelse fra foreldrene å gjøre, og det kan også være at barnet drømmer mer etter den intense aktiviteten og alle de nye opplevelsene i denne alderen. Nå er det viktigere enn noen gang å øve inn faste sovetider og et fast leggerituale om kvelden. De fleste vil gjerne at barnet skal sove i sin egen seng hele natten nå.

Ikke la små søvnvansker få utvikle seg til store. Og får dere problemer skal dere vite at søvnvansker som regel kan gjøres noe med. Ta kontakt med helsestasjonen!

Her kan du lese mer om Barn og søvn

Hentet fra: «Foreldre-barn-samspill: En veiledning til foreldre.»

Hva synes du om artikkelen?