Gi mening til barnets opplevelse av omverdenen ved å beskrive det dere opplever sammen, og ved å vise følelser og entusiasme.

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Beskriv omgivelsene, sett navn på ting og vis hvordan ting fungerer, samtidig som du viser følelser for det dere opplever sammen. Da vil barnet oppleve det dere gjør som viktig og meningsfullt. Det er ikke nok at barn bare ser og handler ovenfor ting i dets omgivelser. For at noe skal oppleves som meningsfylt, må det skje en formidling gjennom foreldrenes og omsorgsgivernes beskrivelser og følelsesreaksjoner. Barn trenger en fortolker for å skape en verden rundt seg som oppleves meningsfull.

Det er kanskje lettere å forstå hva som menes med dette dersom en forstiller seg det motsatte. Ofte har en som forelder nok med seg selv i en travel hverdag, i alle fall til avisen er ferdiglest. En orker gjerne ikke å snakke noe særlig til barnet, og er ganske likegyldig til det barnet er opptatt av. Men barn har utallige spørsmål og vil gjerne ha en voksens forklaring på den omverdenen de etterhvert lærer seg å kjenne. De trenger å få tillit til egne evner og kreativitet samtidig som de opplever den voksnes aksept og kjærlighet. Det er derfor viktig at foreldre tar seg tid til å ta barnet på alvor og svare så godt en kan. Barn er fornøyd med enkle og sannferdige svar, og ikke oppdiktet “svada”.

Det at den voksne kan vise innlevelsesevne med barnet, hjelper barnet til å utvikle egne følelser. Det at en kan le sammen av noe som er morsomt, gråte sammen over noe trist og leit, eller gi barnet trøst og plaster når det slår seg, gir barnet en forståelse for at verden kan være forvirrende og vanskelig. Med foreldre som er trygge, gode omsorgspersoner og som er der og hjelper barnet med å sette ord på følelsene, får det en grunnleggende støtte i hverdagens kav og mas.

Hva synes du om artikkelen?