Siden spedbarn er ekstremt overfølsomme overfor luftforurensninger, må oppussing av barneværelset skje mange måneder før barnet kommer.

I løpet av de siste 30-40årene er det tatt i bruk en rekke nye byggematerialer som medfører hundrevis av nye kjemiske forbindelser i inneluften vår. Eksempler på dette er plastmaterialer, forskjellige typer fuge- og avrettingsmasser og nye slags gulvbelegg. I tillegg er det kommet til mange ulike typer limsorter og maling. Dette kan utgjøre en helserisiko.

Lidelser relatert til inneklimaet er de fleste av oss kjent med. Årsaker til problemer kan være uheldig materialbruk, dårlig ventilasjon, mangelfullt renhold, fukt- og råteskader eller en kombinasjon av alle disse faktorene. Særlig utsatte for slike plager er beboere av hus bygget etter 1970. Etter den tid ble husene bygget svært tette for å ivareta hensynet til energiøkonomisering. Samtidig er det kommet en rekke nye bygningsmaterialer og malingstyper på markedet som dessverre har vist seg å avgi en mengde skadelige gasser.

Gode og dårlige produkter
Det aller viktigste er å basere seg på gode, velkjente produkter, enten dette dreier seg om maling, sparkel eller avrettingsmasser. Når det gjelder de tradisjonelle malingstypene kjenner vi oftest til helserisikoen. Dette gjør at vi lettere kan beskytte oss mot eventuelle skadevirkninger. Derfor bør vi fortrinnsvis velge et godt produkt fra en produsent vi vet er seriøs. Sjekk at det er utarbeidet datablad for produktet, at det er helsefaremerket og at det foreligger en skikkelig innholdsdeklarasjon. Bruksanvisningen skal både gjøre rede for mulig feilbruk og riktig bruk av malingen. Hvis det ikke foreligger slike opplysninger, bør du ikke bruke dette produktet. Velg et annet i stedet!

Har du mulighet for å velge mellom flere gode malingstyper, bør du velge en maling med god dekkevne. Produktets dekkevne er alltid angitt på boksen. Et tynt lag med maling gir nemlig mindre avgassinger enn et tykkere lag.

Oljemaling eller vannbasert maling
Fordelen med oljebasert maling er at disse vanligvis har kort herdetid. Avgassingen skjer ofte i løpet av noen timer til dager mens malingen tørker. Vannbaserte malinger avgir vanligvis lite gasser under selve påføringen, men har ofte mye lengre herdetid – og kan avgi gasser til romluft over en lengre tidsperiode. Husk at det også her finnes gode og dårlige produkter.

Naturmalinger
Det er viktig å vite om at naturmalinger ikke er sunne utelukkende fordi de er naturbaserte. Mange av naturproduktene er basert på harpiks og tjære, stoffer som både kan føre til kreft og allergi. Noen typer naturmaling avdamper fort, andre langsommere eller omtrent på nivå med den gammeldagse latexmalingen.

Hvis du velger naturmaling, skal du på samme måte som det gjelder for olje- og vannmaling sikre deg at du får med deg innholdsdeklarasjon, bruksanvisning og vurdering av helserisiko. For i likhet med olje og vannbaserte malinger finnes det også her gode og mindre bra produkter.

Før du begynner å male:
Først av alt er det viktig å rydde unna alle materialer som kan absorbere maling: tepper, gardiner, leker, bøker og stoffmøbler. Lukt og gasser av maling kan nemlig feste seg i disse materialene for senere å avgi dem igjen til romluften. Tenk bare på lukten du i innrøykte lokaler!

Når du så starter på forbehandlingen (sliping, pussing), bør du prøve å unngå at det blir for mye støv i luften. Støv irriterer slimhinnene våre ganske kraftig. Bruk støvmaske samt hørsels- og øyevern om nødvendig! Husk også at du ved bruk av varmepistol for å fjerne gammel maling, kan bli utsatt for store mengder avgasser fra denne malingen. Derfor bør du bruke en maske med kullfilter mens du utfører denne jobben. Unngå allikevel å puste inn avgassene.

Hvordan bli kvitt avgassene så fort som mulig?
Regelen er: Jo høyere innetemperatur, desto fortere foregår herding og avgassing. Ved å holde en høy innetemperatur (f.eks. 30 ºC) noen dager til uker, kan du bli kvitt mye av gassene. Dette kalles gjerne for «utbaking» av boligen. Mens denne utbakingen foregår, bør både dører og vinduer stå lukket. Utlufting bør bare foregå gjennom en liten gløtt på vinduet. Vær oppmerksom på at det kan være forbundet med helsefare å flytte inn i et nyoppført hus før det er fullført og fått tid til å herde.

Et generelt råd er å vente en tre ukers tid før du tar huset i bruk. Det samme gjelder hvis det dreier seg om oppuss av enkelte værelser, med unntak av barnerom. Da bør du vente enda lenger.

Mitt beste råd blir: Gå til en spesialbutikk, spør innehaveren om råd og få med deg innholdsdeklarasjon, bruksanvisning og vurdering av helserisiko for alle typer maling, sparkel og avrettingsmasse.

Lykke til med å få mannen i arbeid!

 

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?