Hjem Fødselspermisjon og foreldrepenger – hva har dere krav på? Father with smiling baby daughter dressed in red

Father with smiling baby daughter dressed in red

What’s this?
mother breast feeding and hugging baby