Thore

Thore er klart mindre brukt enn Tore i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock