Såve

Såve er et gammelt nordisk navn som kan være fint å hente fram igjen nå. Illustrasjonsfoto: iStock