Samir

Samir er oftest brukt av muslimer i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock