Hjem Sakarias Sakarias

Sakarias

Flere navn har blitt endret i Bibelen med å ta vekk en -s, blant andre Jonas til Jona, Elias til Elia, Tobias til Tobia og Jeremias til Jeremia. Dette har ikke slått inn i navnebruk for norske barn. Men siden former uten -s er med fra gammelt av i bibler på engelsk, finner vi på engelsk vanligvis navneformer som Zachariah, Jonah, Elijah, Jeremiah/Jeremy. Til forskjell fra dette har Mattias og Tomas  samme form før og nå i norske bibler, fordi slike endringer minst gjennomført i Det nye testamentet. I engelske bibler er det Thomas, og det er skilt mellom Matthias (Mattias) og Matthew (Matteus). Illustrasjonsfoto: iStock