Ola

Ola
Historisk ble mange som het Ole eller Oluf til daglig kalt Ola