Oda

Oda
Det er naturlig å tro at Oda og Otto har samme opphav, men det har de ikke. Første del av navnene betyr riktignok eiendom. Illustrasjonsfoto: iStock