Natan

Natan er populært i Polen. Illustrasjonsfoto: iStock