Lucas

Lucas
Bibelens Lukas var lege og en av medarbeiderne til apostelen Paulus. Illustrasjonsfoto: iStock