Lerke

Det var rundt tre ganger flere med navn Lerke enn Lærke i Norge per 01.01.19. Illustrasjonsfoto: iStock