Leiv

Leiv er langt mindre brukt enn Leif, og kan være et godt alternativ om man ønsker å følge trenden med å hente fram igjen gamle nordiske navn, men ønsker å unngå de mest populære. Illustrasjonsfoto: iStock