Karen

Karen var populært for vel 100 år siden og burde dermed være et godt navn å velge nå. Illustrasjonsfoto: iStock