Judit

Judit er klart mindre brukt enn skrivemåten Judith i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock