Guido

Guido er mest brukt i land som Spania og Italia. Illustrasjonsfoto: iStock