Folke

På tysk fins Volke som kortform av navn med tysk opphav. Volk tilsvarer folk. Illustrasjonsfoto: iStock