Egor

Egor er foreløpig lite brukt i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock