Ava

Ava
Ava kan også ha blitt til som variant av Eva som betyr levende. Eller som frisisk (nederlandsk) kjæleform av navn som begynte på Alb- eller Alf-. Navnet på russisk kan være kortform av navn som Augusta eller Avel. Eller så kan den katolske bønnen Ave Maria ha inspirert bruken. Ave er et hylingsord i Bibelen som på norsk betyr vær hilset. Illustrasjonsfoto: iStock