FødselUnødvendig mange settes i gang

Unødvendig mange settes i gang

Rundt en femtedel av fødslene kan være igangsatt i 2012. Illustrasjonsfoto: Crestock
Av Av Maren Eriksen 5778 Sist oppdatert 23.04.12

Nå som de fleste fødesteder bruker anbefalingene fra Helsedirektoratet om overtidskontroll på dag sju og igangsetting senest dag 11 etter termin, har antallet igangsatte fødsler økt. Det har en pris.

– Igangsetting er fint når det er nødvendig, og det gir oss en viktig mulighet til å gripe inn når det trengs. Men man kommer seg normalt enklere i mål når fødselen starter spontant, sier Ragna.

I juli 2011 kom det nye anbefalinger for overtidsvurdering og igangsetting av gravide på overtid. De fleste fødesteder har implementert disse. Dermed skal alle gravide på kontroll på fødeavdelingen på dag sju etter termin hvor det vurderes om fødselen skal settes i gang, eller om man skal se det an noen dager til. Gravide skal settes i gang senest på dag 11 etter termin ifølge anbefalingene.

– Det innebærer at flere settes i gang nå enn tidligere, sier Ragna.

En femtedel av fødslene igangsettes
Ifølge medisinsk fødselsregister ble 17,5 prosent av fødslene i 2010 igangsatt. Ragna mener det er god grunn til å tro at tallene for 2011 og 2012 kommer til å være høyere etter at de nye anbefalingene ble innført.

– Jeg tror vi ligger opp mot 20 prosent på Stavanger Universitetssjukehus nå. Og det kan jeg ikke forstå skal være nødvendig. Vi blander oss nok inn i en del forløp der kvinnene kunne gått gravide litt lenger og fødselen dermed hadde større sjanse til å komme i gang av seg selv, sier hun.

Les også: – Pyton å få fødselen igangsatt

I likhet med mange andre i fagmiljøene, er hun skeptisk til måten anbefalingene kom på. Tradisjonelt har ikke Helsedirektoratet kommet med slike. Det er sådd tvil om hvorvidt disse rådene er solid funderte og riktige.

For ivrige
For selv om Ragna er svært positiv til overtidsvurderingen på sykehuset på dag sju, så mener hun at det ikke er sikkert at igangsetting så kort tid etter termin er å foretrekke.


– Vi vet ikke sikkert når skjæringspunktet er riktig for å sette i gang kvinner på overtid. Og jeg skjønner dem som er redde for komplikasjoner med babyen når de går langt over tiden. Komplikasjoner som kanskje kunne vært unngått om fødselen hadde vært satt i gang. Men det har en pris. Vi er nok litt for ivrige, sier Ragna.


For igangsatte fødsler krever mer både av ressurser og av kvinnens kropp.


– Vi dytter jo fødselen i gang før kroppen egentlig er klar. Det blir en mer overvåket fødsel og det er flere som ender opp med keisersnitt, sugekopp eller tang enn hos dem der fødselen kommer i gang av seg selv. Og er det færre som får en veldig god fødselsopplevelse, sier hun.


Les om keisersnitt


Dessuten tar fødselen ofte lengre tid samtidig som at de krever mer overvåking av jordmødre og leger.


Trygt å bli satt i gang
Noen ønsker å bli satt i gang fordi de ønsker å ha kontroll. Noen mener også at det virker greiere fordi det er så kontrollert.


– En igangsatt fødsel er veldig kontrollert og overvåket, vi kan styre forløpet i stor grad, og kan avslutte fødselen instrumentelt eller operativt hvis det blir nødvendig. I vestlige land er det trygt å bli igangsatt. Men der det er mulig ønsker vi å skåne kvinnen for inngrep som er unødvendige, sier jordmor Ragna.


Hvis alt ser bra ut på overtidskontrollen på dag sju, skal det ikke være noe i veien for å gi kroppen noen ekstra dager på å komme i gang. Likevel blir mange igangsatt både på dag sju, åtte og ni etter termin.


– Dette kan du som gravid være med på å påvirke. Dine ønsker teller også med i vurderingen. Så lenge babyen har det fint, kan du godt vente til dag 11, sier hun.


I praksis settes de fleste kvinner i gang på dag åtte til ti over termin ved Stavanger universitetssjukehus. Hvorfor vet ikke Ragna sikkert.


Les også: 10 kjappe om igangsettelse av fødsel


– Men mange kvinner ønsker nok å settes i gang. De er leie og vil møte babyen i magen. Men legene gjør nok en del av kvinnene en bjørnetjeneste ved å la deres ønske veie tungt, sier hun.


Jordmor Ragna sier at dersom det var så enkelt og greit å sette i gang fødsel som mange har inntrykk av, så ville de jo satt alle i gang i uke 38, fordi babyen da vil være ferdig.


– Men her har vi en viktig informasjonsjobb å gjøre. For igangsetting av fødsel er ikke bare-bare.


Nå samler Stavanger universitetssjukehus inn data om de igangsatte fødslene for å få overblikk over hva endringen i 2011 har å si for utfallet av fødslene.


Jordmor Ragna forklarer hvordan en igangsatt fødsel foregår.


Les alt om fødsel


Les alle fødselshistoriene


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: