FødselLeserhistorierMonica mest fornøyd med naturlig fødsel

Monica mest fornøyd med naturlig fødsel

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Elisabeth Emilie Rongved 2525 Sist oppdatert 28.07.10
– Jeg følte meg mye bedre ivaretatt da jeg fødte på ABC enn ved vanlig fødeavdeling, sier den nybakte tobarnsmoren Monica Lund. Hva er egentlig forskjellen på de forskjellige fødetilbudene – og hvordan vet du hva som passer best for deg?

Da Monica Lund (35) ventet sitt første barn for to år siden, hadde hun fødeplass ved Asker og Bærum sykehus. Da riene meldte seg 5 dager etter termin, gikk hun fødselen i møte med et åpent sinn.
– Jeg var i god fysisk form, og så for meg en aktiv, grei og naturlig fødsel. Jeg hadde skrevet et fødebrev, hvor jeg blant annet skrev at jeg bare ønsket naturlig smertelindring.

Riene var hyppige og vonde, og jordmor var rask med å anbefale epidural.

– Jeg valgte å ta i mot tilbudet og ble dermed liggende i sykehussengen med elektroder på magen og på babyens hode, og kanyle i armen. Effekten på riene ble dårlig etter epiduralen og åpningsprosessen stoppet opp. Samtidig fikk babyen lav og ujevn puls og legen ble tilkalt. Jeg ble satt på drypp uten at det hjalp, og det ble gjort klart til keisersnitt, forteller Monica i dag.

Ved hjelp av fødselslegen klarte Monica imidlertid å føde naturlig, og sønnen ble tatt med vakuum tidlig om morgenen.

– Da var han nesten blå, så han ble tatt med ut av rommet med en gang og ble lagt i kuvøse en liten stund. Vi beundret han gjennom kuvøsen en halv time, før jeg endelig fikk han på brystet.

Etter fødselen fikk den nye familien ligge på familierom.

– Det satte vi stor pris på, men rommene lå et stykke unna barselavdelingen og vi var helt overlatt til oss selv. Vi fikk vite da vi dro hjem at vi hadde kunnet hentet dem om vi lurte på noe, men vi syntes det var litt rart at ingen kom inn og sjekket at vi hadde det bra.

Ønsket en annen opplevelse
Da Monica skulle ha neste barn, en datter som ble født i mai i år, var hun sikker på én ting: Hun ønsket en tettere og mer personlig oppfølging under svangerskapet, og en mer naturlig fødsel enn det hun erfarte første gang.

Valget falt derfor på ABC fødeavdeling ved Ullevål sykehus. ABC står for Alternative Birth Care – alternativ fødselsomsorg – og ABC er ett av flere slike tilbud i Norge. Andre er Føderiket ved Rikshospitalet, Storken i Bergen og Fødeloftet i Stavanger. Avdelingene er ikke helt like, men felles for dem alle er at de er tilknyttet fødeavdelingen ved sykehus, men er egne avdelinger med fokus på naturlig fødsel og naturlig smertelindring. Ved noen av disse avdelingene går man også til kontroller under svangerskapet, slik at man blir kjent med jordmødrene og stedet.

En helt annen fødsel
Monicas forventninger til oppfølging og fødsel på ABC ble innfridd.

– Hele atmosfæren føltes mer naturlig og avslappet. Min opplevelse var at den vanlige fødeavdelingen var mer klinisk. På ABC fikk jeg god oppfølging under svangerskapet, møtte hyggelige og erfarne jordmødre og fødestuene var store, med få assosiasjoner til sykehus.

Monicas andre fødsel startet likt som sist, med rier som raskt ble tette og vonde.

– Jeg dro på sykehuset i ett-tiden om natten, og ble møtt med en klem av samme jordmor som jeg hadde gått til under svangerskapet. Det kjentes ekstra trygt og hyggelig. Jeg hadde gode rier, og pulsen på babyen var fin. Etter to-tre timer var åpningen 5 cm, og jeg kunne gå i badekaret og fikk akupunkturnål i pannen. Jordmor var flink til å minne meg på å puste riktig. Jeg merket at når jeg pustet dypt og riktig og dermed var mer avslappet, gjorde riene mye mindre vondt.

– Det gikk ikke så lenge før jeg begynte å merke trangen til å trykke. Jeg valgte å gå ut av badekaret og fødte i knestående i sengen. Lille jenta vår kom til verden kl 0515. Hun ble lagt rett på brystet mitt, rød og fin, topp apgar-score. Pappaen fikk klippe navlesnor. Jeg var lykkelig og stolt! Under hele fødselen tenkte jeg at dette føles så mye mer riktig enn sist fødsel og jeg følte hele tiden at jeg hadde kontroll. Selvsagt var det vondt, men aldri så vondt at jeg tenkte at "dette klarer jeg ikke" eller at jeg ønsket mer smertelindring.

God barseltid
Monica er også svært fornøyd med oppholdet på barsel.
– Under blodprøven tok blant annet jordmor seg god tid til å varme opp foten, og tok blodprøven mens jeg ammet. Jenta reagerte ikke i det hele tatt, og det er veldig godt for et mammahjerte at de viser omsorg for babyen din. Det var også fint å vite at vi hadde muligheten til å ha toåringen vår på familierommet vårt med oss, hvis vi hadde ønsket det.

Jordmor: – Viktig å ta vare på mor
– Tilbakemeldingene fra kvinnene som føder hos oss er at de føler seg ekstra godt ivaretatt og at de setter pris på atmosfæren her, sier jordmor Kari Nørbech ved ABC-klinikken. Hvert år fødes rundt 600 barn her, og tilbudet har økt sterkt i popularitet.

– Vi tror at måten man takler fødselen på, til en stor grad handler om det mentale. Vi snakker mye med kvinnene om hva de kan vente seg av fødselen på forhånd, og vårt mål er å gi dem tro på at de kan greie å føde naturlig. Vi er også veldig opptatt av kvinnenes fødselsbrev, og sørger for at de blir hørt dersom de har ønsker, behov eller noe de er nervøse for. Både oppfølgingen og selve fødselen skal hele tiden være på mors premisser, og vårt mål er å skape trygghet for mor og barn.

Kontinuitet
Nørbech tror kontinuiteten i svangerskaps- og fødselsoppfølgingen på fødeavdelinger som ABC er en av hovedgrunnene til at avdelingen er så populær.

– Kvinnene setter pris på å ha svangerskapskontroller, fødsel og barselopphold på ett og samme sted. De blir kjent med jordmødrene, og sannsynligheten for at de er trygge og slapper av under fødselen er derfor større. Det igjen vil ha en effekt på fødselsforløpet, for det er en kjent sak at en avslappet mor som regel har en bedre fødselsopplevelse enn en redd og nervøs mor.

Strenge kriterier
Monica Lund er overbevist: Skal hun føde igjen, skal det bli på ABC.

– Det føltes mye mer riktig å føde på denne måten, det virket som en mye bedre fødsel for lille Ella, og min kropp føltes veldig mye bedre enn etter første fødsel. Det var også fint å føle seg så trygg og ivaretatt under både svangerskap, fødsel og barselopphold.

Kriteriene for å få føde på avdelinger som ABC er imidlertid strenge: Mor må være frisk, ikke-røykende og kan ikke være sterkt overvektig; fødselen må foregå rundt termin; det må kun være ett barn i magen og barnet må ligge i hodeleie. Skjer det noe uforutsett underveis i fødselen, blir man sendt ut av ABC og inn på vanlig fødeavdeling, som ligger rett over gangen.

– Det jobber bare jordmødre på avdelingen, men vakthavende lege på fødeavdelingen har også ansvar for ABC. Vissheten om at man har ytterligere medisinsk kompetanse tilgjengelig dersom det skulle bli behov for det, skaper nok en ekstra trygghet hos de fødende, tror Nørbech.

Ikke prestisje
Nørbech understreker imidlertid at fødsel ved ABC eller ved lignende avdelinger er et tilbud, og ikke noe mor skal føle at hun ”må” for å være flink.

– Målet må være å gi et tilbud til alle fødende, uansett hvilke ønsker de har. Det skal ikke gå prestisje i å føde naturlig. Vi som jobber her er verken mer eller mindre kvalifiserte enn andre jordmødre, og vi er ikke innbitte motstandere mot epidural eller medisinske fødsler. Men vi har tro på fordelene ved naturlig fødsel, og vårt mål er å gi et godt tilbud til dem som ønsker det.


Monica Lund mener allikevel at vanlige fødeavdelinger kan ha noe å lære av de alternative avdelingene.

– Kanskje gir de ikke de fødende nok støtte til å tro på seg selv og sine krefter. Jeg er hvert fall sikker på jeg hadde hatt en annerledes fødselsopplevelse første gang om jordmor hadde sagt: ”Kom igjen, dette skal vi klare, snart er prinsen din her!" i stedet for å tilby epidural.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: