FødselHvordan skjer keisersnittet?

Hvordan skjer keisersnittet?

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Maren Eriksen 11868 Sist oppdatert 28.01.05

Hva som skjer før inngrepet avhenger mye av om det er planlagt eller et haste-keisersnitt. I de tilfellene hvor haste-keisersnitt foretas, er forberedelsene ofte minimale fordi barnets eller morens helse kan være i fare.

Ved planlagt keisersnitt undersøkes du ved kvinneklinikken eller fødepoliklinikken dagen før operasjonen. Her får du også informasjon om inngrepet.

Vi gjør oppmerksom på at vi har tatt utgangspunkt i retningslinjene for Haukeland sykehus. Hør gjerne med lege eller jordmor om rutinene der du bor.

Dette skjer dagen før dagen:

 • Blodprøver blir tatt
 • Dersom det er aktuelt, bestilles blod inn til operasjonen (blodtap er ikke uvanlig)
 • Innskrivningsundersøkeler og samtale med jordmor
 • Innskrivning ved gynekolog. Her blir blant annet bedøvelsesmetode (anestesi) drøftet.
 • Legen vil så langt som mulig svare på spørsmål du har vedrørende inngrepet. Dersom du vurderer sterilisering etter fødselen, kan du også drøfte det her.
 • Samtale med fysioterapeut
 • Samtale med anestesilege

Deretter reiser du hjem. Du får med deg et klyster som du tar om kvelden. Du får også en tablett (Zantac) som nedsetter syreproduksjonen i magesekken. Fra midnatt skal du faste, det vil si at du ikke skal spise, drikke, tygge tyggegummi, spise drops eller røyke.

Forberedelser på operasjonsdagen:

 • Du dusjer før du kommer til observasjonsposten
 • Du tar av smykker, ringer, ørepynt, neglelakk og klokke
 • Jordmor lytter på fosterlyden
 • Dersom du ikke alt er barbert, gjøres dette nå
 • Du flyttes til operasjonsstuen der en anestesisykepleier møter deg
 • Et kateter (rør til urinblæren) legges inn (det fjernes så snart som mulig etter operasjonen.)
 • Far eller annen du ønsker skal være til stede under fødselen, må vente til bedøvelsen er satt før han får komme inn på operasjonsstuen.

Hva skjer under inngrepet?
Mor får smertelindring og det henges opp en stoffskillevegg slik at hun ikke skal se noe av inngrepet. Et ca 20 cm langt snitt legges på tvers like over hårfestet (bikinisnitt) eller på langs fra skambenet til navlen. Bikinisnitt brukes alltid når det er første gang. Arret etter inngrepet er ofte lite.


Ved hastekeisersnitt skjer det som regel noe underveis i fødselsforløpet som gjør at barnet må forløses raskt. Kvinnen trilles da til nærmeste operasjonsstue. Operasjonsteamet er raskt på plass, og anestesilegen avgjør om kvinnen skal ha spinal-, epiduralbedøvelse eller narkose.


Hvor lang tid tar inngrepet?
Fra snittet legges til barnet er født går det ofte mindre enn 5 minutter.


Hele operasjonen tar som regel 30-45 minutter, men kan ta lengre tid dersom operasjonen er vanskelig eller det blir nødvendig å bruke tang for å få barnet ut.


Det meste av tiden går med på å sy de seks lagene det er snittet gjennom.


Kan man ha med seg noen under inngrepet?
I de fleste tilfeller kan barnets far eller en annen person moren ønsker å ha til stede være på operasjonsstuen under inngrepet. Unntaket er dersom moren er i narkose eller helsepersonellet fraråder det. Det er frivillig om man ønsker å ha noen til stede.


Far må vente til mor har fått bedøvelse før han får komme inn på operasjonsstuen. Her må han ha på seg sykehusklær.


Far får som regel være sammen med barnet mens operasjonssåret sys igjen og hun ligger til observasjon/oppvåkning.


Hva skjer etter inngrepet?
Når barnet er født, får dere som regel se barnet før det blir veid og målt. Far eller andre som har vært til stede under fødselen kan være med og eventuelt ta bilder.


Er alt bra med mor og barn, får du hjelp til amming før du blir kjørt til oppvåknings-/overvåkningsavdelingen. Her blir du blir værende i minst fem timer før du kommer over på barselavdelingen. Her venter far og barn på deg.


Ofte får mor sjansen til å være sammen med barnet på opp-/overvåkningen. På mor-barn vennlige sykehus får kvinnen barnet inn til seg innen en time eller to etter keisersnittet, avhengig av om hun er våken nok til å kunne forholde seg til det. Ved epiduralbedøvelse får gjerne moren holde barnet allerede på operasjonsbordet.


Kvinner som har hatt epiduralbedøvelse under keisersnittet, fortsetter ofte med smertelindring gjennom epiduralpumpe i dagene etter operasjonen.


På grunn av at risikoen for blodpropp er noe høyere etter keisersnitt, anbefales kvinnene å komme seg raskt ut av sengen og bevege på seg.


Ved hastekeisersnitt eller komplikasjoner kan mor noen ganger få reaksjoner i etterkant. Det kan føles uvirkelig at alt er over, og en kan føle seg snytt for fødselsopplevelsen og den første tiden med barnet. Det var ikke dette en hadde forberedt seg på. I slike tilfeller er det viktig å prate med noen som var med på keisersnittet etter noen dager. Mange misforståelser kan oppklares, og opplevelsen blir bedre bearbeidet.


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: