Sist oppdatert: 28. januar 2005

Er keisersnitt enklere for mor?
Keisersnitt er en operasjon gjennom magen, og risikoen for komplikasjoner er noe høyere enn ved vaginal fødsel. Mange kvinner gruer seg for smerten ved å føde vaginalt, og ønsker gjerne keisersnitt fordi hun da ikke vil oppleve like store smerter under fødselen. Men kvinner som har tatt keisersnitt har et operasjonssår som kan gi kraftige smerter og som kan ta tid å lege. Hun kan få ubehag og risikoen for blodpropp og infeksjon er større.

”Mange gravide, og ikke så få allmennleger og jordmødre, tror keisersnitt er et enklere inngrep enn det er. Når pasienten kommer til oss, har mange allerede bestemt seg for at det er keisersnitt de vil ha. Da kan det være vanskelig å nå frem med informasjon om ulempene,” sier overlege Renate Häger ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet til Dagens Medisin.

Häger har nylig fremlagt resultatet av sin studie av fødselsjournalene til nærmere 3000 norske kvinner som alle hadde født ved keisersnitt. Hun er skeptisk til at stadig flere kvinner får keisersnitt ene og alene fordi mor ønsker det.

”Mange kvinner synes keisersnitt virker så kontrollert, mens en fødsel er noe ukontrollert. I vår verden er det omvendt. Utfordringen er å få ut til kvinnene at alternativet til vaginal fødsel ikke er helt ufarlig,” sier seksjonsoverlege Liv Ellingsen ved Sykehuset Buskerud til Dagens Medisin.

Men dersom keisersnitt er eneste mulighet, regnes det som et godt og sikkert alternativ.

Er keisersnitt enklere for barnet?
Der det er mulig, er det best for barnet å fødes på normal måte. Den trange fødselskanalen gjør at væske blir presset ut av barnets lunger slik at det er bedre rustet for å puste selv etter fødselen. Barn født ved keisersnitt har derfor hyppigere pustevansker like etter fødselen, dette er heldigvis oftest forbigående.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?