Du gjør barna dine en stor tjeneste ved å opprettholde vennskapene dine med andre voksne, forteller forsker.

– Vennskap er en av de grunnleggende menneskelige relasjonene. Det er vanskelig å leve et fullverdig liv uten, forteller seniorforsker ved Arbeidsforskninginstituttet Helge Svare. Han har forsket både på vennskap og på familien.

Svare forteller at vennskapene ofte må konkurrere med parforholdet og ikke minst forholdet til barna. De aller fleste setter barna først, så parforholdet og til slutt vennskapet. Det betyr ikke at det er mindre viktig, det er bare ikke tid til alt i en hektisk hverdag.

To vanskelige faser
– Jeg gjorde en undersøkelse som viste veldig tydelig at det er to faser i livet hvor menn føler at vennskapet er mest under press: Når de er i ferd med å etablere en karriere og når de får barn, forklarer forskeren.

Vennskap kommer ofte inn i faser i livet hvor du ikke har kjæreste. De oppleves som mer stabile enn kjæresteforhold, som kan være turbulente. Vennskap gir oss en grunnleggende sikkerhet: Vennene er der når andre relasjoner bryter sammen. Og vi savner vennene våre når jobb, forhold og barn tar all tiden vår.

– Vi stilte spørsmålet om de helst ville bruke mer tid med gode venner, og de aller fleste svarte ja. Så vi savner vennene våre når vi ikke har tid til dem, forteller forskeren.

Vennskap stadig viktigere for menn
Og vennskapene våre utenfor familien har definitivt blitt viktigere de siste 30 årene.

– Da jeg vokste opp, var det en veldig vanlig tendens at ektepar isolerte seg litt sosialt, særlig mennene. Mødrene hadde gjerne noen venninner som kom på kaffe- og kakebesøk. Mens pappa kom hjem fra kontoret og bare var der uten å ha venner på besøk.

Bra for barna
Det skaper en god stemning i huset når det fylles opp av andre mennesker utenfra som er vennlig innstilt, mener Svare. Forskeren er overbevist om at det er bra for barna at foreldrene har venner utenfor familien.

– Det blir litt fattig i huset når ingen kommer inn og bidrar med noe annet. Da er hjemmet uten sosiale impulser.  Det er interessant for barn å vokse opp i et hjem hvor ulike personligheter og livserfaringer treffes. Og venner kan fungere som en utvidet familie, sier Svare.

Gjør som foreldrene
Han mener at vi som foreldre er våre barns vennskapsforbilder. Det viser seg nemlig at det er en sammenheng mellom foreldrenes vennskap og barnas måte å knytte vennskap på.

– I studien så vi at barnas vennskapsmønstre er knyttet til aspekter ved foreldrenes liv, for eksempel at barn som har foreldre med høyere utdanning kryssere oftere av at de har nære venner selv. En tolkning er at høyere utdanning innebærer en annen type måte å omgås på. Folk med høyere utdanning leser aviser og romaner og diskuterer. De legger stor vekt på verbal kommunikasjon. Det etablerer en type vennskap hvor man snakker og diskuterer mer, og da føler man seg nærmere vennene sine. I arbeiderklassen er det mer vanlig å ha litt mer upersonlige vennskap hvor man gjør ting sammen, som å drikke øl og spille fotball, gjerne i større grupper. Da føles ikke vennene så nære.

Vennskap annerledes nå enn før
Men siden de store klasseforskjellene er i ferd med å viskes ut, mye fordi det ikke lenger finnes så mange industriarbeidsplasser i Norge lenger, forandrer også vennskapene våre seg. Det blir flere nære vennskap hvor det å snakke ordentlig sammen settes høyt.

– Flere får nærere vennskap. De som før ble industriarbeidere tar mer utdanning og får en annen type vennskap. Det er færre av dem med de litt upersonlige gruppevennskapene.

Viktig buffer
At dere som foreldre pleier vennskapene utenfor familien gir ikke bare et viktig signal til barna om at vennskap teller, det er også en buffer dersom det skulle bli krise i samlivet.

– Man har en mye større sjanse til å komme gjennom sånne kriser når man har noen å gå til for å få trøst, råd og oppmuntring. Dessuten kan det avlaste partneren at man har andre å snakke med.

Forskeren mener at det er et utbredt problem med parforhold i dag at vi ofte har veldig store forventninger til partneren. Ha eller hun skal dekke alle behovene våre. Men det er få som kan svare på det. Hvis man har en stor vennekrets, har man flere å spille på, og det tar bort noe av presset på forholdet.

Er det greit å snakke med venner om problemer man har i parforholdet?
– Kvinner har tradisjonelt snakket mer om problemer i forholdet med venninner enn det menn har gjort. Jeg tror at det er veldig sunt. Men måten man gjør det på er veldig viktig. Er det ondskapsfull baksnakking av partneren, har det nok ikke så mye for seg. Men om man er i en løsningsorientert modus, og intensjonen er at man vil snakke om noe som er vanskelig fordi man trenger hjelp til å kunne vende tilbake med mer inspirasjon og pågangsmot, bruker man vennene som en viktig ressurs.

Vennskapsfakta:

For guttene kan det å ha gått i barnehage hjelpe på evnen til å få venner. Guttene ser også ut til å nyte godt av at særlig mor har høyere utdannelse, i noen grad av at også far er godt utdannet. Til dels gjelder dette også jentene.

Blant dem som var uten nære venner i oppveksten, er det rundt 40 prosent hos begge kjønn som fremdeles er uten nære venner i voksenlivet. Men for mange kan også en motsatt utvikling finne sted: Barn og unge uten nære venner er ikke dømt til å forbli venneløse resten av livet.

Blant menn i 25-34-årsalderen melder over halvparten om problemer med å innpasse venner i sitt liv.

Mennesker uten nære venner i oppvekstårene rapporterer om betydelig dårligere livskvalitet.

Vennskap er blitt viktigere: Da forskere i 1980 spurte norske menn om vennskap, hadde 31 prosent av mennene ikke en fortrolig venn utenom partneren. I 2002, hadde denne prosenten sunket til 20. I 2007 var antallet venneløse sunket ytterligere.

Tradisjonelt har man sagt at kvinner har ansikt til ansikt-vennskap mens menn har side til side-vennskap. Det betyr at kvinner gjerne er opptatt av hverandre og snakker sammen, mens menn gjør ting sammen.

De moderne vennskapene endrer seg. Menn og kvinner blir likere, også i måten å føre vennskap på.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?