art_0554

Bildet kan brukes av babyverden.no til artikkelen som dreier seg om tvillingene, Caspersen Foto skal navngis under bildet. Ved annen bruk skal Caspersen Foto kontaktes i forkant, ved bruk uten lov forholder vi oss til gjeldene satser og bruker av bildet vil derfor bli fakturert i etterkant.

dsc_1967-2
tvillingercastro2