Simon

Simon
Hebraiske Simeon og Shimon ble først brukt om Leas sønn i Bibelen, fordi Gud hadde hørt hennes bønn om å få barn. I Norge er formene Simon og Szymon (polsk variant) mest brukt. Illustrasjonsfoto: iStock