Hjem Samuel Samuel

Samuel

Samuel
Delen el som finnes i Samuel finnes også i andre navn, som Daniel og Elisabeth. Illustrasjonsfoto: iStock