Rune

Rune var særlig populært rundt 1970. Illustrasjonsfoto: iStock