Petra

Petra var populært for over 100 år siden og burde passe å bruke igjen nå. Illustrasjonsfoto: iStock