Ømer

Ømer er tyrkisk variant av Umar eller Omar. Illustrasjonsfoto: iStock