Nour

I Norge er Nour langt mer vanlig for jenter/kvinner enn for gutter/menn, men navnet kan brukes til begge kjønn. Illustrasjonsfoto: iStock