Milla

Siden Milla er kortform av flere navn, har det også flere mulige betydninger.