Karl

Karl/Carl er mye mer brukt i våre naboland enn i Norge nå. Illustrasjonsfoto: iStock