Kamil

Kamil er særlig i bruk i muslimsk kultur og i Polen. Illustrasjonsfoto: iStock