Jenny

Jenny
I Norge var det tilknytningen til Jane som stod sterkest da navnet kom hit på 1800-tallet, mens nyere bruk er sterkere knyttet til Jennifer. Illustrasjonsfoto: iStock