Isak

Isak
Isak blir omtalt i Bibelen når Abraham, Saras kone, fikk vite at de skulle få en sønn på sine veldig gamle dager. Gud sa til Abraham om Sara:  «[…] jeg vil velsigne henne så at hun blir mor til mange folk; konger over folkeslag skal gå ut fra henne.» Da kastet Abraham seg til jorden og lo. Han sa med seg selv: "Kan en mann som er hundre år, få barn, og kan Sara med sine nitti år føde?" (1. Mosebok 17, 15–17)  Dette syntes Sara var så komisk at hun satte i en latter. Derfor fikk hennes og Abrahams sønn navnet Isak, som uttrykker å le og latter.
Isak blir omtalt i Bibelen når Abraham, Saras kone, fikk vite at de skulle få en sønn på sine veldig gamle dager. Gud sa til Abraham om Sara:  «[…] jeg vil velsigne henne så at hun blir mor til mange folk; konger over folkeslag skal gå ut fra henne.» Da kastet Abraham seg til jorden og lo. Han sa med seg selv: "Kan en mann som er hundre år, få barn, og kan Sara med sine nitti år føde?" (1. Mosebok 17, 15–17)  Dette syntes Sara var så komisk at hun satte i en latter. Derfor fikk hennes og Abrahams sønn navnet Isak, som uttrykker å le og latter.