Heike

Guttenavnet Heiko, som også er blitt til som tysk og frisisk kjæleform av Henrik/Heinrich, er vanligere på tysk enn Heike. Illustrasjonsfoto: iStock