Hjem Gøril Gøril

Gøril

Gjøril, Jøril og lignende har også vært brukt i Norge blant annet på 1700-tallet, men det har mest sannsynlig bakgrunn i et annet middelaldernavn fra Danmark, Gervar (spyd + vern), og den nyere bruken har neppe sammenheng med det. Illustrasjonsfoto: iStock