Frøy

Frøy kan brukes til både gutter og jenter, men er mest brukt for jenter i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock